Polecane adresy internetowe


Elektroniczna Księga wieczysta
Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html - dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
Rejestr prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną w Warszawie
www.notariat.rejestry.net.pl - strona dla notariuszy
www.rejestry.net.pl - strona do wyszukiwania czynności w rejestrze

Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ems.ms.gov.pl/krs/ - wyszukiwanie rejestrów przedsiębiorstw, stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji