• nieruchomości
  • spółki
  • postępowania spadkowe
Beata Waszkiewicz

Kancelaria Notarialna Beata Waszkiewicz mieści się w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, na Saskiej Kępie, przy ulicy Francuskiej nr 30 róg ulicy Walecznych. Kancelaria usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku. Przed kancelarią znajduje się przystanek autobusowy – Francuska - na którym zatrzymują się autobusy linii 117, 138 i 146. Na terenie Saskiej Kępy jest obszar darmowego parkowania.

Notariusz Beata Waszkiewicz – z notariatem związana od 2002 roku, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nominację na notariusza otrzymała 13 października 2009 roku. Odbyła aplikację notarialną w Warszawskiej Izbie Notarialnej i zanim rozpoczęła prowadzenie Kancelarii Notarialnej pracowała w charakterze asesora notarialnego.

kontakt

ul. Francuska 30 lok. 6

03-905 Warszawa


tel. 22 613 08 79

tel. kom. +48 692 422 178


e-mail: waszkiewicz@notariusze.waw.pl

godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00


Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach, również w innym miejscu, gdy przemawiają za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

czynności

dokumenty

Ponieważ każda sprawa jest bardzo indywidualna, zakres dokumentów niezbędnych do poszczególnych czynności również nie jest tożsamy. W celu uzyskania informacji o niezbędnych dokumentach konieczny jest bezpośredni kontakt z Kancelarią.

kontakt

cennik

Na opłatę uiszczaną u Notariusza składa się kilka elementów: taksa notarialna, podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT), opłaty sądowe.
Opłaty uiszczane są gotówką, przelewem przed podpisaniem umowy a także kartą płatniczą, za wyjątkiem opłat sądowych i podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

Wysokość taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji
TAKSA ZA AKTY NOTARIALNE
WARTOŚĆ PRZEDMIOTUTAKSA
do 3 tys. 100
ponad 3 tys.
do 10 tys.
100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 tys.
ponad 10 tys.
do 30 tys.
310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 tys.
ponad 30 tys.
do 60 tys.
710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 tys.
ponad 60 tys.
do 1 mln.
1010 zł + 0.4% nadwyżki powyżej 60 tys.
ponad 1 mln.
do 2 mln.
4770 zł + 0.2% nadwyżki powyżej 1 mln.
ponad 2 mln. 6770 zł + 0.25% nadwyżki powyżej 2 mln. zł (nie więcej niż 10 tys. zł)
PODATKI

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. Notariusz pobiera podatek przy dokonywaniu czynności notarialnej. Podstawę obliczania poszczególnych podatków stanowią: a) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz b) ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (PSiD).

PCC

Najczęściej stosowaną stawką pcc jest stawka 2% wartości rynkowej przedmiotu, którego czynność notarialna dotyczy. Stawkę tę stosujemy przy umowach sprzedaży, umowach zamiany, umowach dożywocia, umowach o dział spadku, umowach o zniesienie współwłasności oraz umowach darowizny, których przedmiotem są nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Stawkę 0,5% stosujemy przy zawiązaniu spółki kapitałowej lub spółki osobowej albo przy podwyższeniu wartości wkłady do spółki. Kwotę stałą w wysokości 19 zł Notariusz pobiera przy ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej.

PSiD

Wysokość tego podatku uzależniona jest od tego do której grupy podatkowej należą strony dokonywanej czynności notarialnej oraz od wartości rynkowej nabywanych rzeczy i praw majątkowych. W praktyce notarialnej często jednak stosuje się zwolnienie z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o tym podatku – zwolnione z podatku jest nabycie przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej. Opłata sądowa uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przykładowo: 1) od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, hipoteki, służebności Notariusz pobiera opłatę w wysokości 200 zł; 2) od wniosku o założenie księgi wieczystej, odłączenie nieruchomości, sprostowanie działu I-O Notariusz pobiera opłatę 100 zł; 3. za wykreślenie wpisu pobiera połowę stawki jaka należałaby się przy dokonywaniu wpisu.

dane kontaktowe

ul. Francuska 30 l. 6
03-905 Warszawa

tel: 22 613 08 79

tel kom: 692422178


email: waszkiewicz@notariusze.waw.pl

Parasolki Francuska

kontakt

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść wiadomości