Akt notarialny

Kancelaria Notarialna

Beata Waszkiewicz

Kancelaria położona jest w centrum Saskiej Kępy w Warszawie, niedaleko ulicy Walecznych. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy Francuska oraz Rondo Waszyngtona. Kancelaria Notarialna oferuje usługi związane głównie z prawem notarialnym. Sporządza różnego rodzaju akty notarialne i dokumenty oraz przyjmuje na przechowanie dokumenty i papiery wartościowe.

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet (I.2.23.7).
W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne: dokumentujące umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, spółek cywilnych, przekształcenia spółek, służebności, hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji itp.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, który zastępuje postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz zastępuje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Spisuje protokoły spółek kapitałowych, zebrań wspólników spółek osobowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, przebiegu czynności itp.

Doręcza oświadczenia.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Podpisuje umowy majątkowe małżeńskie, intercyzy i umowy o podział majątku małżonków.

Sporządza protokoły ze stron internetowych.

Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Kontakt

ul. Francuska 30 m 6
03-906 Warszawa

Tel. 22 613 08 79
Fax: 22 378 26 79
Tel. kom. 692 422 178
waszkiewicz@notariusze.waw.pl